Meraih Al Faruq Bersama Umar bin Khattab

Khulafaur rasyidin

"Rasulullah saw. mendaki bukit Uhud bersama Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman lalu bukit itu bergetar. Maka beliau bersabda: "Tenanglah Uhud." Seingatku beliau menghentakkan kaki beliau seraya berujar, "Karena di atas kamu sekarang tidak lain kecuali Nabi, Shiddiq dan dua orang (yang akan mati) syahid". (HR Bukhari nomor 3423) 

Hadits tersebut sudah memprediksi bahwa Rasulullah saw. mengetahui bahwa kelak Umar dan Utsman bin Affan akan mati syahid karena dibunuh. Bagaimana kisah Umar bin Khattab?

Kelahiran: 584 M di Makkah, Jazirah Arab
Pasangan: Zainab binti Mazh-un, Ummu Kultsum binti Jarwal, Quraiba binti Abu 'Umayya, Jamilah binti Tsabit, 'Atikah binti Zaid, Ummu Hakim binti al-Harits, Ummu Kultsum binti Abu Bakar
Anak: 'Abdullah, 'Ashim, Hafshah

Umar bin Khattab adalah orang yang membebaskan Al Aqsa.
Kata Rasulullah saw. sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
Ceritakan  kebaikan tentang Umar, maka tidak akan cukup 950 tahun menceritakan. Rasulullah saw. sendiri yang memberi gelar Al Faruq sendiri kepada Umar ra.

Rasulullah saw. pernah berdoa untuk memberikan lelaki terbaik antara 2 Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Khalaf (Abu Jahal).

Umar Saat jahiliyah
Umar Saat membenci Islam dan selalu menyiksa budak-budaknya siang dan malam, selain itu juga sangat mencintai Khamr. Namun begitu masuk Islam, beliau langsung meninggalkan Khamr dan memohon pada Allah Swt. untuk diharamkan.

Umar ra. memiliki badan yang besar, namun sangat takut kepada Allah Swt. Ketakutannya tersebut membawanya kepada takwa. Saking takutnya kepada Allah, sering menangis setiap mendengar Al Quran. Bahkan sampai pingsan dan terdapat tanda putih bekas air di bawah matanya.

Kisah masuknya Umar ke agama Islam 
Umar bin Khattab & Abu bakar

Ketika itu Rasulullah melihat kondisi umat Islam yang sangat lemah, maka Rasulullah saw. berdoa diantara 2 Umar ada yang masuk Islam. Ketika Islam datang, Umar marah dan benci sekali pada Islam, sehingga Umar datang berniat datang membunuh Rasulullah saw. Saat itu Umar bertemu dengan Nu'aim. Saat itu Nu'aim berpikir bagaimana cara menyelamatkan Rasulullah saw. dan akhirnya mengatakan Fatimah, adik Umar sendiri sudah masuk Islam.

Fatimah binti Khattab, suaminya Said bin Zaid, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk Surga. Saat itu Fatimah dan Said bin Zaid sedang belajar mengaji pada seorang budak bernama Khattab bin Asad.

Setelah Umar masuk Islam, yang ia lakukan:
1. Bersyahadat di depan Ka'bah
2. Bertanya kepada Rasulullah saw. Bukankah menyembah berhala salah satu salah dan orang-orang Quraish salah. Mengapa tidak kita perangi?

Umar selalu menyangkutpautkan apapun kepada Allah Swt. Umar juga berdoa untuk dimatikan dalam kondisi Islam, khusnul khotimah, dan wafat di kota Nabi.

Dalam kondisi apapun, Umar selalu sehat ketika datang panggilan shalat. Saat Umar sakit (pingsan) karena ditusuk pedang, saat panggilan shalat datang Umar sadar dan bangun untuk shalat.

Baca juga: Kisah Umar bin Khattab dalam Novel Muhammad Sang Pewaris Hujan - Tasaro 

Wafatnya
Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin salat Subuh.

Baca juga: Kisah Umar bin Khattab dalam Novel Muhammad Sang Pewaris Hujan (2)

No comments